Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
14/2024/NĐ-CP Nghị định số 14/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2024 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Chính phủ  ban hành ngày 7-2-2024
Nghị định Download
01/2024/TT-BCT Thông tư số 01/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
Bộ Công Thương ban hành ngày 15-1-2024
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2023/TT-BCT Thông tư số 27/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21 tháng 12 năm 2023 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu nổ
Bộ Công Thương ban hành ngày 21-12-2023
Thông tư, thông tư liên tịch Download
26/2023/TT-BCT Thông tư số 26/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21 tháng 12 năm 2023 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện vi sai an toàn
Bộ Công Thương ban hành ngày 21-12-2023
Thông tư, thông tư liên tịch Download
28/2023/TT-BCT Thông tư số 28/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21 tháng 12 năm 2023 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ
Bộ Công Thương ban hành ngày 21-12-2023
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1251/QĐ-TTg Quyết định số 1251/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 10 năm 2023 về việc Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng nừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-10-2023
Quyết định Download
2664/QĐ-BCT Quyết định số 2664/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 16 tháng 10 năm 2023 về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hỗ trợ thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Công Thương
Bộ Công Thương ban hành ngày 16-10-2023
Quyết định Download
1160/QĐ-TTg Quyết định số 1160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc thành lập ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2023
Quyết định Download
1143/QĐ-TTg Quyết định số 1143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 10 năm 2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-10-2023
Quyết định Download
16/2023/TT-BCT Thông tư số 16/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Bộ Công Thương ban hành ngày 31-8-2023
Thông tư, thông tư liên tịch Download
950/QĐ-TTg Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-8-2023
Quyết định Download
2946/QĐ-BCT Quyết định số 2946/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 08 tháng 8 năm 2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thông kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp năm 2024
Bộ Công Thương ban hành ngày 8-8-2023
Quyết định Download
4971/QĐ-BCT Quyết định số 4971/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 02 tháng 8 năm 2023 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030
Bộ Công Thương ban hành ngày 2-8-2023
Quyết định Download
1908/QĐ-BCT Quyết định số 1908/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"
Bộ Công Thương ban hành ngày 25-7-2023
Quyết định Download
1904/QĐ-BCT Quyết định số 1904/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Báo Công Thương
Bộ Công Thương ban hành ngày 25-7-2023
Quyết định Download
861/QĐ-TTg Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, thí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 18-7-2023
Quyết định Download
843/QĐ-TTg Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 2023 về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-7-2023
Quyết định Download
38/2023/NĐ-CP Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Chính phủ  ban hành ngày 24-6-2023
Nghị định Download
1276/QĐ-BCT Quyết định số 1276/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 30 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện" vay vốn của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)
Bộ Công Thương ban hành ngày 30-5-2023
Quyết định Download
18/CT-TTg Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2023 về việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-5-2023
Chỉ thị Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 3188 bản ghi | Tổng số: 160 trang hiển thị.