Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
142/2018/NĐ-CP Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch
Chính phủ  ban hành ngày 9-10-2018
Nghị định Download
138/2018/NĐ-CP Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Chính phủ  ban hành ngày 8-10-2018
Nghị định Download
141/2018/NĐ-CP Nghị định số 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Chính phủ  ban hành ngày 8-10-2018
Nghị định Download
140/2018/NĐ-CP Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội
Chính phủ  ban hành ngày 8-10-2018
Nghị định Download
1615/QĐ-BTTTT Quyết định số 1615/QĐ-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 5-10-2018
Quyết định Download
1288/QĐ-TTg Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2018
Quyết định Download
1285/QĐ-TTg Quyết định số 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2018
Quyết định Download
1281/QĐ-TTg Quyết định số 1281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2018
Quyết định Download
133/2018/NĐ-CP Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2018
Nghị định Download
132/2018/NĐ-CP Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Chính phủ  ban hành ngày 1-10-2018
Nghị định Download
131/2018/NĐ-CP Nghị định số 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2018 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chính phủ  ban hành ngày 29-9-2018
Nghị định Download
1259/QĐ-TTg Quyết định số 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-9-2018
Quyết định Download
130/2018/NĐ-CP Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Chính phủ  ban hành ngày 27-9-2018
Nghị định Download
1241/QĐ-TTg Quyết định số 1241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc thành lập Hồi đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", :Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 9
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-9-2018
Quyết định Download
1240/QĐ-TTg Quyết định số 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-9-2018
Quyết định Download
41/2018/QĐ-TTg Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ tài chính
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-9-2018
Quyết định Download
129/2018/NĐ-CP Nghị định số 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc Bãi bỏ một số quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
Chính phủ  ban hành ngày 24-9-2018
Nghị định Download
128/NĐ-CP Nghị định số 128/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Chính phủ  ban hành ngày 24-9-2018
Nghị định Download
1227/QĐ-TTg Quyết định 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-9-2018
Quyết định Download
1226/QĐ-TTg Quyêt định số 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-9-2018
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 2046 bản ghi | Tổng số: 103 trang hiển thị.