Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
2018/QĐ-BTC Quyết định số 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính
Bộ Tài chính  ban hành ngày 9-10-2017
Quyết định Download
104/NQ-CP Nghị quyết số 104/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính
Chính phủ  ban hành ngày 9-10-2017
Nghị quyết Download
114/2017/NĐ-CP Nghị định số 114/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng sa
Chính phủ  ban hành ngày 9-10-2017
Nghị định Download
113/2017/NĐ-CP Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Chính phủ  ban hành ngày 9-10-2017
Nghị định Download
112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cư sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2017
Nghị định Download
103/NQ-CP Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2017
Nghị quyết Download
102/NQ-CP Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc Phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan
Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2017
Nghị quyết Download
100/NQ-CP Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2017
Nghị quyết Download
101/NQ-CP Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2017
Nghị quyết Download
100/NQ-CP Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Chính phủ  ban hành ngày 6-10-2017
Nghị quyết Download
111/2017/NĐ-CP Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Chính phủ  ban hành ngày 5-10-2017
Nghị định Download
34/2017/TT-BTNMT Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 4-10-2017
Thông tư, thông tư liên tịch Download
110/2017/NĐ-CP Nghị định số 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - thương binh và xã hội
Chính phủ  ban hành ngày 4-10-2017
Nghị định Download
1443/QĐ-BTTTT Quyết định số 1443/QĐ-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 30-9-2017
Quyết định Download
37/2017/TT-BYT Thông tư số 37/2017/TT-BYT của Bộ y tế ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
Bộ Y tế  ban hành ngày 29-9-2017
Thông tư, thông tư liên tịch Download
23/2017/TT-BTTTT Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 29-9-2017
Thông tư, thông tư liên tịch Download
22/2017/TT-BTTTT Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 29-9-2017
Thông tư, thông tư liên tịch Download
21/2017/TT-BTTTT Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 29-9-2017
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1468/QĐ-TTg Quyết định số 1468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc Phê duyệt "Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương"
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 29-9-2017
Quyết định Download
20/2017/TT-BCT Thông tư số 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công
Bộ Công Thương ban hành ngày 29-9-2017
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 1489 bản ghi | Tổng số: 75 trang hiển thị.