3/18/2019 11:14:00 AM
.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến bổ sung thêm 01 ngày nghỉ lễ


Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 05/03/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Theo đó, hoạt động truyền thông được thực hiện với một số nội dung chủ yếu sau:

- Phổ biến một số chính sách trong Bộ luật Lao động dự kiến sửa đổi, bổ sung: mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm tối đa, điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, thời gian nghỉ Tết Âm lịch, bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Ngày Tri ân người có công 27/07…

- Xây dựng chuyên mục tư vấn Pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và các pháp luật khác liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trên Tạp chí ngành Lao động Thương binh và Xã hội…

- Xây dựng chuyên mục “Phổ biến pháp luật”, đăng nội dung tải nội dung cơ bản của Luật, Nghị định, Thông tư mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp…

Nội dung này có đề cập đến Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

Xem chi tiết Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH tại đây.

Nhanhieuviet

.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn