8/9/2019 10:08:00 AM
.

Lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ


Bán hàng từ 200.000 đồng trở lên, siêu thị phải lập hóa đơn là nội dung chính nêu tại Công văn 59211/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ.

Theo đó, nếu bán hàng hóa cho người tiêu dùng có giá trị bán hàng từng lần từ 200.000 đồng trở lên thì công ty bắt buộc phải lập hóa đơn theo quy định.

Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị này phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.

Người bán hàng hóa, dịch vụ chỉ không cần phải lập hóa đơn trong trường hợp tổng giá thanh toán hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng mỗi lần, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

Những loại hàng hóa, dịch vụ bán không phải lập hóa đơn này sẽ được theo dõi trên bảng kê. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày.

Khi đó, tên người mua trong hóa đơn này được ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Công văn được ban hành ngày 29/7/2019.

Xem chi tiết Công văn 59211/CT-TTHT tại đây.

Nhanhieuviet

.

                                 

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn