3/29/2019 4:12:00 PM
.

Quyết định của BTC về Lộ trình xã hội hóa thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm


Đây là thông tin được nêu tại Quyết định 384/QĐ-BTC về lộ trình xã hội hóa thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/3/2019.

Theo lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm 02 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ 2019 - 2022

Trong giai đoạn này, việc tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành nhưng có chuẩn bị để thực hiện lộ trình xã hội hóa áp dụng từ năm 2022 trở đi. Cụ thể:

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm: Bổ sung một số quy định về hệ thống thi chứng chỉ hành nghề bảo hiểm, đơn vị tổ chức thi, điều kiện của các đơn vị tổ chức thi.

- Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm vẫn tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định hiện hành.

- Xây dựng và thực hiện tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.

Giai đoạn 2: Từ năm 2022 trở đi

Thực hiện xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Theo kế hoạch này, dự kiến sẽ có thêm các tổ chức của tư nhân thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm thay vì chỉ có đơn vị của Nhà nước tổ chức như hiện nay.

Quyết định 384/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 19/3/2019.

Xem chi tiết Quyết định 384/QĐ-BTC tại đây.

 Nhanhieuviet 
.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn