12/1/2020 10:40:00 AM
.

Thị trường 87/2020/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia


Ngày 30/10/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2020/TT-BTC Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.

Trong đó, Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.

Đối với số lượng thóc nhập kho dự trữ quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện đang lưu kho bảo quản thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Xem chi tiết Thông tư 87/2020/TT-BTC

Nhanhieuviet (Theo VITIC – Link gốc)

 

.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn