10/14/2020 12:56:00 PM
.

Thông tư của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng


Ngày 08/10/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư gồm có 4 Điều và 2 bảng Phụ lục kèm theo về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần.

Trong đó, tại Phụ lục I bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Tại Phụ lục II bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2020.

Xem chi tiết Thông tư s 121/2020/TT-BQP

Nhanhieuviet (Theo VITIC – Link gc)

.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn