8/7/2019 3:50:00 PM
.

Thông tư của Bộ Tài chính bỏ việc giảm thuế TNCN cho người làm tại khu kinh tế


Ngày 12/7/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Trước ngày 10/7/2018, các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế được giảm 50% thuế TNCN theo quy định tại Khoản 5, Điều 16, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Thông tư 128.

Tuy nhiên, Nghị định 82/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/7/2018) thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP, vì có hiệu lực sau ngày 1/1/2009 nên để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Thuế TNCN 2007, nội dung ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế bị loại bỏ.

Theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP thì Thông tư 128 hết hiệu lực vì: Quyết định 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/1/2018 đã quy định bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg; đồng thời Nghị định 29 là văn bản được quy định chi tiết đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định 82.

Như vậy, từ ngày 26/8/2019 sẽ không còn quy định về giảm 50% thuế TNCN với cá nhân (cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại khu kinh tế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2019

Xem chi tiết Thông tư 42 tt42-2019-btc_MAHM.pdf

Nhanhieuviet (Theo VITIC)

.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn