Sản lượng lúa hè thu ước tính giảm gần 120.000 tấn năm 2020
9/30/2020 9:04:00 AM
Năng suất lúa hè thu cả nước ước tính đạt 55,7 tạ/ha trong năm nay, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2020 ước tính đạt 10,83 triệu tấn, giảm 119.300 tấn.Xem tiếp
.
.
.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn