12/18/2020 2:17:00 PM
.

Xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2020 giảm về lượng, tăng kim ngạch


11 tháng đầu năm 2020, lượng gạo cả nước xuất khẩu đạt trên 5,7 triệu tấn, thu về gần 2,83 tỷ USD, giá trung bình đạt 496 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm 2020, lượng gạo cả nước xuất khẩu đạt trên 5,7 triệu tấn, thu về gần 2,83 tỷ USD, giá trung bình đạt 496 USD/tấn, giảm 2,9% về lượng, tăng 9,7% về kim ngạch và tăng 12,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng tháng 11/2020 xuất khẩu được 351.515 tấn gạo, thu về 188,97 triệu USD, giá trung bình 537,6 USD/tấn, giảm 3,2% về lượng và giảm 1,6% kim ngạch so với tháng 10/2020 nhưng tăng 1,6% về giá. So với tháng 11/2019 cũng giảm 3,3% về lượng nhưng tăng 12,8% kim ngạch và tăng 16,7% về giá.

Trong tháng 11/2020 xuất khẩu gạo sang đa số thị trường tăng so với tháng 10/2020, trong đó xuất khẩu sang Philippines tăng 56% về lượng và tăng 64,9% kim ngạch, đạt 80.266 tấn, tương đương 41,49 triệu USD; Trung Quốc 16,9% về lượng và tăng 26,3% kim ngạch, đạt 94.689 tấn, tương đương 52,12 triệu USD; tuy nhiên xuất khẩu sang Malaysia giảm mạnh 65% về lượng, giảm 56,5% về kim ngạch, đạt 11.939 tấn, tương đương 6,76 triệu USD; Ghana giảm 80% cả về lượng và kim ngạch, đạt 15.515 tấn, tương đương 9,21 triệu USD.

Tính chung trong cả 11 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 34% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 32,2% trong tổng kim ngạch, đạt trên 1,94 triệu tấn, tương đương 910,16 triệu USD, giá trung bình 468,9 USD/tấn, giảm 1,7% về lượng, nhưng tăng 11,8% về kim ngạch và tăng 13,7% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 752.307 tấn, tương đương 431,67 triệu USD, giá trung bình 573,8 USD/tấn, tăng mạnh 66,3% về lượng, tăng 91,6% về kim ngạch và tăng 15,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019; chiếm gần 13,2% trong tổng lượng và chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Ghana, đạt 506.475 tấn, tương đương 273,01 triệu USD, giá 539 USD/tấn, tăng 23,9% về lượng, tăng 34,3% về kim ngạch và tăng 8,4% về giá so với cùng kỳ, chiếm trên 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Nhìn chung, xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm 2020 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, trong đó xuất khẩu tăng cao ở một số thị trường như: Indonesia tăng 133% về lượng và tăng 181% về kim ngạch, đạt 88.254 tấn, tương đương 47,82 triệu USD; Australia cũng tăng 56,6% về lượng và tăng 58,2% về kim ngạch, đạt 25.735 tấn, tương đương 16,25 triệu USD; EU tăng 23% cả về lượng và kim ngạch, đạt 22.296 tấn, tương đương 11,96 triệu USD.

Ngược lại, xuất khẩu gạo sụt giảm mạnh ở các thị trường như: Iraq giảm gần 66,7% về lượng và giảm 65,6% kim ngạch, đạt 90.000 tấn, tương đương 47,61 triệu USD; Hồng Kông giảm 31,5% về lượng và giảm 24,7% kim ngạch, đạt 76.741 tấn, tương đương 43,73 triệu USD; Senegal giảm 38% về lượng và giảm 32,5% kim ngạch, đạt 42.130 tấn, tương đương 15,03 triệu USD.

Nhanhieuviet (Theo VITIC – Link gc)

.
.
.
.
.
.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn