Chớp thời cơ từ các FTA
11/1/2019 8:46:00 AM
Từ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đặt ra vấn đề, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát nội dung cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA); điều chỉnh chính sách đầu tư phù hợp để tận dụng cơ hội từ các FTA. Vậy làm sao có thể chớp thời cơ, tận dụng cơ hội từ các hiệp định FTA để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội?Xem tiếp
.
.
.

                                 

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn