6/18/2019 4:36:00 PM
.

Xuất khẩu dầu thô sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh


Dầu thô của Việt Nam xuất khẩu gần 42% sang thị trường Trung Quốc, với 719.669 tấn, tương đương 371,52 triệu USD, tăng mạnh 77,6% về lượng và tăng 66,6% về kim ngạch.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2019 xuất khẩu dầu thô tăng mạnh trở lại, sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 4/2019; cụ thể tháng 5/2019 tăng 58,8% về lượng và tăng 61,7% về kim ngạch so với tháng 4/2019, đạt 344.703 tấn, tương đương 189,08 triệu USD. Giá xuất khẩu dầu thô trung bình trong tháng 5/2019 đạt 548,5 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 4/2019 nhưng giảm 7,9% so với tháng 5/2018.

Mặc dù xuất khẩu trong tháng 5/2019 tăng mạnh nhưng tính chung cả 5 tháng đầu năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu chỉ tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt 1,71 triệu tấn và kim ngạch tăng 3,5%, đạt 889,55 triệu USD; giá đạt 519 USD/tấn, giảm 5,6%.

Dầu thô của Việt Nam xuất khẩu gần 42% sang thị trường Trung Quốc, với 719.669 tấn, tương đương 371,52 triệu USD, tăng mạnh 77,6% về lượng và tăng 66,6% về kim ngạch so với cùng kỳ nhưng giá xuất khẩu giảm 6,2%, đạt 516,2 USD/tấn. Riêng tháng 5/2019 xuất sang thị trường này tăng 13% về lượng và tăng 14,7% về kim ngạch, đạt 171.049 tấn, tương đương 93,77 triệu USD.

Thị trường các nước Đông Nam Á đứng thứ 2 sau Trung Quốc, chiếm gần 37% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 633.265 tấn, tương đương 326,52 triệu USD.

Trong khối Đông Nam Á, xuất khẩu nhiều nhất sang Thái Lan, chiếm 56% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang khối này, đạt 356.073 tấn, tương đương 183,16 triệu USD, tăng 21,1% về lượng và tăng 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá xuất khẩu giảm 8,8%, đạt 514,4 USD/tấn.

Trong khối này, dầu thô của Việt Nam còn được xuất khẩu sang Singapore 149.026 tấn, tương đương 81,36 triệu USD, chiếm 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô sang Đông Nam Á, so với cùng kỳ tăng rất mạnh 120% về lượng và tăng 141,7% về kim ngạch; xuất khẩu sang Malaysia cũng tăng rất mạnh 61,9% về lượng và tăng 46,7% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 128.166 tấn, tương đương 62 triệu USD, chiếm 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dầu thô sang thị trường Australia sụt giảm rất mạnh gần 90% về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 26.458 tấn, tương đương 14,77 triệu USD; xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng giảm 19% về lượng và giảm 24,3% về kim ngạch, đạt 208.350 tấn, tương đương 110,02 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu dầu thô vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019 tăng rất mạnh gần 300% cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, đạt 3,83 triệu tấn, tương đương 1,8 tỷ USD. Giá nhập khẩu trung bình 470,4 USD/tấn, tăng 2,6%.

Nhanhieuviet (Theo *Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Tin trong ngày
Các tin khác
.
.
.
.
.
.

                               

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn