3/8/2019 9:07:00 AM
.

Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân


Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 360 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân đặt trên sông Mã, thuộc địa bàn các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/2/2019.

Cụ thể:

Tên công trình: Công trình thủy điện Hồi Xuân

Địa điểm xây dựng: Trên sông Mã, thuộc địa bàn các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cấp công trình: Công trình có cấp thiết kế là cấp II theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

Thủy điện Hồi Xuân có nhiệm vụ:

Thứ nhất, trong mùa lũ, đảm bảo an toàn công trình, không để mực nước hồ chứa vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 86,05m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; góp phần đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện và góp phần đảm bảo hiệu quả cấp nước cho hạ du.

Thứ hai, trong mùa cạn, thủy điện Hồi Xuân cũng phải đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong Quyết định cũng quy định về phân loại lũ và thời kỳ mùa lũ, mùa cạn để áp dụng các quy định vận hành đối với công trình thủy điện Hồi Xuân. Cụ thể:

Quy định về phân loại lũ: Chia thành 04 loại. Lũ nhỏ và vừa có lưu lượng đỉnh lũ từ 670m3/s đến 2930 m3/s. Lũ lớn có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 2930 m3/s đến nhỏ hơn 6000 m3/s. Lũ đặc biệt lớn có lưu lượng đỉnh lũ từ 6000 m3/s đến nhỏ hơn 7000 m3/s. Lũ lịch sử có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn hoặc bằng 7000 m3/s.

Quy định về thời kỳ mùa lũ, mùa cạn: Chia thành hai mùa. Mùa lũ từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11 hàng năm. Mùa cạn từ ngày 16 tháng 11 năm trước đến 14 tháng 7 năm sau.

Nhanhieuviet (Theo moit.gov.vn)

Tin trong ngày
Các tin khác
.

                           

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - BỘ CÔNG THƯƠNG.

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 55/GP-TTĐT, cấp ngày 02/6/2015.
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 3934 1911 - Fax: 3825 1312.- Email: info@nhanhieuviet.gov.vn